YKB-utbildning

Grundutbildning & Fortbildning


Aktuella kurser


Nästa planerade kurs:

I nuläget finns inga planerade datum. Håll utkik för framtida kurstillfällen.     

Plats:

Jönköping, behov av boende? Skriv det i din anmälan. 

Pris:

 

Anmälan sker i formuläret.
Anmälningsformulär

YKB-utbildning

Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. Högst en delkurs på 7 timmar kan ske som distansutbildning. Sammanlagt får en fortbildning innehålla högst 12 timmar distansutbildning.

Grundutbildning

Är du under 21 år ska grundutbildningen omfatta 280 timmars utbildning och 20 timmars körträning bakom ratten. Utbildningen vänder sig till sökande för godstransporter som är under 21 år och för sökande av persontransporter som är under 23 år.

Är du över 21 år ska grundutbildningen omfatta 140 timmars utbildning och 10 timmars körträning bakom ratten.

Fortbildning

En kurs om fortbildning ska omfatta 35 timmar. Den får delas upp i delkurser och varje delkurs ska omfatta minst 7 timmar.

Vi på Flextrans samordnar både grundutbildning och fortbildning i samarbete med partners som har giltigt tillstånd från Transportstyrelsen.